in

De Nederlandse overheid presenteert vandaag de nieuwe verkeersborden voor snelwegen.

De Nederlandse overheid presenteert vandaag de nieuwe verkeersborden voor snelwegen. Zo ziet het eruit! 

U kunt natuurlijk wel begrijpen dat dit sarcastisch is bedoeld en we u eigenlijk informatie willen geven over de nieuwe plannen van het kabinet om stikstof terug te dringen. Worden auto’s veel zuiniger als ze nog maar 100 kilometer per uur mogen rijden? Kost de snelheidsverlaging meer reistijd?

Onze autoredactie geeft antwoord op prangende vragen over de vandaag aangekondigde, rigoureuze maatregel om de stikstof terug te dringen.

1. Scheelt langzamer rijden brandstof (en dus geld)?
Ja. Een auto met een brandstofmotor moet doorgaans beduidend harder werken om een snelheid van 130 kilometer per uur aan te houden.

Bovendien is de luchtweerstand (de moeite die een auto moet doen om door de lucht te ‘snijden’) hoger dan bij 100 kilometer per uur. Die twee aspecten zie je terug aan de pomp.

Sommige modellen zijn zelfs zo’n 30 procent minder zuinig bij de hogere snelheid, dus voor je portemonnee is die snelheidsverlaging eigenlijk alleen maar goed nieuws.

2. En hoe zit dat bij een elektrische auto?
Voor elektrische auto’s (EV’s) geldt hetzelfde: bij 130 kilometer per uur verbruikt een EV significant meer energie dan bij 100.

Volgens verschillende onderzoeken ligt de meest zuinige snelheid zelfs rond de 90 kilometer per uur.

Over het algemeen geldt: hoe harder je rijdt, hoe sneller de actieradius vermindert en hoe vaker je dus moet laden. Ook hier heeft de luchtweerstand de belangrijkste invloed.

Op één punt scoren auto’s op batterijen echter wel beter dan brandstofmodellen: omdat er ongeacht de snelheid geen uitlaatgas uit de auto komt, is een e-auto dus ook niet ‘viezer’ bij hogere snelheden.

Mede hierdoor pleiten diverse partijen ervoor om elektrische auto’s uit te sluiten van de nieuwe regels.

Lees ook  Helft studenten heeft schuld van 20.000 euro: ‘Jongeren komen in de knel’

3. Duurt mijn reis langer bij 100 kilometer per uur?
Wanneer je een uur lang 130 kilometer per uur rijdt, kom je uiteraard eerder aan op je bestemming dan bij een snelheid van 100.

Maar de tijdswinst is niet schokkend: gemiddeld genomen ben je zo’n zes minuten per uur sneller, ook al omdat je in de praktijk bijna nooit een uur lang 130 kunt rijden in Nederland. Dus dat tijdsvoordeel is eigenlijk te verwaarlozen.

Bovendien blijken we nu ook al nauwelijks 130 te rijden: cijfers van Flitsmeister toonden eerder aan dat we hooguit 6 procent van onze autoritten met die snelheid afleggen.

Vaak is het simpelweg te druk op de wegen en dat is tegenwoordig zelfs vroeg in de ochtend al het geval.

4. Slijt mijn auto harder bij 130 kilometer per uur?
Hoewel je bolide iets meer voor zijn kiezen krijgt bij hogere snelheden, is het slijtageverschil tussen 100 en 130 kilometer niet groot.

Daarvoor is het snelheidsverschil te klein. Wel moet de motor iets harder werken, verwerkt de brandstofpomp meer benzine, slijten de banden sneller bij hogere snelheden en moet je wellicht ook vaker én krachtiger remmen.

Op onze bijna kaarsrechte snelwegen zal je dat verschil echter niet snel merken: pas als een auto veel snelle bochten moet maken (denk aan racecircuits), vaak moet optrekken en afremmen of veelvuldig over drempels rijdt, zal hij echt sneller slijten.

5. Zijn er minder files als we harder rijden?
Je zou denken dat in dat geval minder auto’s de weg belasten, omdat ze er sneller weer vanaf zijn. Verrassend genoeg blijkt het tegendeel waar:

op wegen waar sinds 2012 de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur is opgeschroefd, is de zogenoemde ‘wegcapaciteit’ afgenomen.

Lees ook  Miljoen mensen lopen gevaar besmet te raken met corona op werk

We rijden harder, maar zijn toch niet eerder op onze bestemming. Volgens de Nationale Databank Wegverkeersgegevens heeft dat deels te maken met de grotere snelheidsverschillen tussen voertuigen.

Auto’s die 130 rijden moeten bijvoorbeeld harder remmen voor een vrachtwagen die 80 rijdt. Het verkeer achter de remmende auto vergroot dat effect, waardoor er meer vertraging ontstaat.

6. Is 130 kilometer per uur veel onveiliger?
Ook hier vallen de cijfers gunstiger uit op wegen waar je minder hard mag rijden. Bij 130 kilometer per uur doet een gemiddelde auto er zo’n 140 meter over om tot stilstand te komen;

dat is ongeveer 15 procent langer dan bij 120 kilometer per uur. Bovendien is de impact van een ongeluk bij 130 kilometer per uur simpelweg hoger dan bij 100:

auto’s raken zwaarder beschadigd bij die hogere snelheid, terwijl ook inzittenden een groter risico lopen op ernstige verwondingen.

,,Het risico op verkeersdoden op een 130-weg is zo’n 7,5 procent hoger dan op een weg waar je 120 mag”, vertelde verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen eerder al aan het AD.

7. En hoe groot is de milieuwinst nou echt?
Hoe minder brandstof een auto verbruikt, hoe lager zijn uitstoot is. Dus in principe stoten we wel degelijk minder uit bij een lagere maximumsnelheid.

De bijdrage van onze auto’s aan de totale stikstofuitstoot van Nederland is echter minimaal: volgens cijfers van het RIVM is ons wagenpark verantwoordelijk voor slechts 6,1 procent van de totale uitstoot, terwijl de verlaging van de maximumsnelheid slechts 0,34 procent winst zou opleveren.

Het voordeel is dus marginaal. Toch doet het kabinet dit, omdat snelheidsverlaging de enige maatregel is die direct stikstofbesparing oplevert.

Glennis Grace woedend op Marga Bult om Zwarte Piet-bericht

Minder dan 7 uur per nacht slapen heeft ernstige gevolgen voor je lichaam: dit zijn ze